Site’s Back Up!

My new site’s back up! Please visit it and subscribe. You’re awesome. 🙂image

Recent Posts:

Blog | Bitchslapping the Palty, Measly and Ungrateful

Poetry | Neithers and Nors

Poetry | Para Tayong Baliw

Short Stories:

“Babe”

Isang maikling kwento tungkol sa babe mo, babe nya, at babe nating lahat.

“Ang Matanda, ang Dalaga, ang Nanay at ang Beauty Queen”

Isang maikling kuwentong alay kay Elsa at sa teleserye niya.

“Ang Pinagtawanang Nakakatawa”

Isang maikling kuwento tungkol sa mga dapat at hindi natin dapat pagtawanan.

“Biyahe sa Madaling-Araw”

Isang maikling kuwento tungkol sa mga takot na hinaharap at tinatalikuran natin.

“Noted, Love”

A short love story about the chances that we take and the chances that are taken from us.

“Love Notes”

A short love story about the chances that are given to us and the chances that we take.

Advertisements